LinkedIn     Facebook     Twitter

Coachpraktijk

 
in het Noord-Hollands duinlandschap

 
Welkom!

Marten Janse - foto Babs Witteman

Mijn naam is Marten Janse. Ik heb een coachpraktijk in het Noord-Hollands duinlandschap. Ik neem mijn cliënten mee de natuur in om te wandelen en te praten.

Ik help mensen de kloof te overbruggen tussen wat hen overkomt en wat ze zelf (zouden) willen doen. Ik help hen de regie terug te vinden over hun levensverhaal zodat ze niet langer geleefd worden maar in hun eigen kracht staan. De activiteit van het fysiek bewegen en de metafoor van de wandeling als beeld voor je levensweg, vormen hierbij de natuurlijke hulpmiddelen.

Ik maak gebruik van beginselen uit de psychologie van de levenskunst en de narratieve psychologie. Simpel gezegd betekent dit dat ik het gesprek en het levensverhaal als vertrekpunt neem en goed luister hoe iemand zijn verhaal vertelt en welke wisselende posities hij inneemt ten opzichte van het onderwerp van gesprek. Analyseren, doorvragen, uitdagen, weerspreken, verbindingen leggen en metaforen aanreiken zijn de vaardigheden die ik in het coachgesprek hanteer.

Vaak zijn drie wandelingen al voldoende om een ommekeer teweeg te brengen en de cliënt weer het initiatief in handen geven om zelf aan de slag te gaan.
 

Nieuws

Workshop Aloysius Stichting

In maart geef ik een workshop voor de sector West van de Aloysius Stchting voor onderwijs aan kwetsbare groepen. Het personeel kan bij deze gelegenheid kennismaken met wat wandelcoaching biedt en daarna desgewenst voor een individueel vervolgtraject kiezen.
Met de wandelcoaches van Wandelcoach Kennemerland.

Radio 1

Bij de start van de Nijmeegse Vierdaagse op 18 juli 2017, was ik een van de gasten in het programma 'Dit is de nacht' op Radio 1. Je kunt het -verkorte- interview hier terugluisteren.
 

Workshop LVSC

Zaterdag 1 oktober 2016 mocht ik voor de Landelijke Vereniging voor Supervisoren en Coaches regio Noord een workshop geven. De info staat hier.
 

Wandelcoach Kennemerland

Begin 2016 heb ik kennisgemaakt met Robin Captijn en Rob Spruyt die beiden ook wandelcoaching aanbieden in Kennemerland, beiden vanuit een eigen praktijk.

Samen hebben we Wandelcoach Kennemerland opgericht om onze klanten een breder aanbod te kunnen bieden en elkaars kennis en kunde middels intervisie te versterken.

Inmiddels zijn ook Daphne van Damme en Ronald Kruizinga aangesloten.

Wandelcoach Kennemerland
 

Bewust Haarlem

Ik ben aangesloten bij Bewust Haarlem, platform voor ondernemers die zich inzetten voor duurzaam, gezond en plezierig (samen)leven. Samen staan zij voor heel veel mooie, leuke en hartrakende initiatieven, waardoor de beweging naar bewuster leven in een stroomversnelling kan komen.

Bewust Haarlem

Wandelcoaching is een actieve vorm van coaching en zet de natuur als hulpmiddel in bij keuzeprocessen, stress verwerking en het aanbrengen van meer focus. Het is bewezen effectief bij burn-out preventie, loopbaankeuzes en het verminderen van al dan niet werkgerelateerde stress.
 

Nationale Wandelcoachdag

Afgelopen jaren was er steeds een Nationale Wandelcoachdag in Nederland en Vlaanderen. Coaches bieden op deze dag een inkijkje in hun werkwijze middels een gratis kennismakingsactiviteit. De eerste drie jaar zat ik in de organisatie.

Wandelcoaches vormen een groeiende beroepsgroep. Steeds meer coachpraktijken nemen wandelcoaching op in hun aanbod en er zijn verschillende opleidingen die wandelcoaches afleveren. Lees verder
 

Beterinhetgroen.nl

Onderstaand persbericht is  eind 2014 uitgegeven door VWS. 

Beterinhetgroen.nlStaatsecretaris Sharon Dijksma heeft op 1 december samen met een brede coalitie van partijen uit de  zorg- sport- , natuur- en recreatiesector de Green Deal beterinhetgroen.nl getekend. Er is toenemend bewijs dat natuur positieve effecten heeft op de gezondheid, maar veel mensen weten relevant aanbod bij hen in de buurt nog niet te vinden. Beterinhetgroen.nl stimuleert het gebruik van de groene leefomgeving voor een gezonde en vitale bevolking door initiatieven op het snijvlak van groen en gezondheid beter vindbaar te maken. Lees verder
 

Twitter