LinkedIn     Facebook     Twitter

Coachpraktijk

 
in het Noord-Hollands duinlandschap

 
Taalgebruik & psychologie

Ik ben in 1988 afgestudeerd aan de Vrije Universiteit met een scriptie over: Identiteit en subjectiviteit in taalgebruik. Sindsdien heb ik mijn interesse gehouden in de raakvlakken tussen taal en gedrag.

Zo ben ik bekend geraakt met psychologie, psychoanalyse en cognitieve therapie, neurolinguïstisch programmeren en met coaching en begeleiding van individuen.

Narratieve Psychologie is de specialisatie waarmee ik mij het meest verwant voel: het leven als een herhaaldelijke interpretatie van ervaringen en voortdurende onderhandeling met je omgeving over de betekenis van dat wat je doet en dat wat jou overkomt.

Psychologie van de levenskunst richt zich op acceptatie van problemen in het leven. Een goed leven is niet een leven waarin je permanent plezier hebt en/of altijd alles als zinvol ervaart, maar een leven waarin je de juiste balans vindt tussen de negatieve en positieve aspecten van het leven.

En met provocatief coachen -zoals Jeffrey Weinberg dat in Nederland heeft geïntroduceerd- help ik je zo snel mogelijk weer zelf het initiatief in handen te nemen, mocht je dit zijn kwijtgeraakt.

Loopbaan

De rode draad in mijn werkervaring in overheidsdienst en bij TNO, is: (maatschappelijke) verandering. Zo heb ik successen geboekt bij gedragsveranderingen bij vervoerswijzekeuze, situatie-afhankelijke verkeersinformatie boven autowegen, testopstellingen met automatische voertuigen en toekomstgerichte ruimtelijke inrichting van het stedelijk gebied.

Ik heb geleerd dat veranderingen alleen tot stand komen als de omgeving mee beweegt en betrokken partijen elkaars taal spreken.

Wandelcoaching

Wandelcoaching is op een natuurlijke manier ontstaan uit de één-op-één contacten met mensen in mijn omgeving en in mijn werk. Ik heb ontdekt dat praten over persoonlijke drijfveren en belemmeringen makkelijker is als je dezelfde richting op beweegt, letterlijk: als je schouder aan schouder samen op avontuur gaat... Het verhaal in jouw taal.

De afgelopen jaren heb ik contact gelegd met andere wandelcoaches om ervaringen uit te wisselen en nieuwe ideeën op te doen. In deze omgeving is ook het initiatief genomen om een Nationale WandelCoachDag te organiseren. De eerste drie jaar was ik bij de organisatie betrokken.
 

Over mij

Mijn naam is Marten Janse. Ik ben getrouwd en heb drie kinderen. Ik woon en werk in Heemstede.

Ik heb een loopbaan achter de rug bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat bij TNO.

Sinds 2007 werk ik zelfstandig.

Marten Janse in de duinen bij Schoorl